Beter communiceren in uw gezin? Volg onze tips | Alvityl®

De communicatie binnen uw gezin verloopt niet altijd zoals u zou willen. Volgeplande dagen, de hobby’s van de kinderen, alledaagse onverwachte gebeurtenissen: het is niet makkelijk om dan nog tijd uit te trekken voor gesprekken met uw gezin. Wij hebben enkele tips verzameld om de communicatie in het gezin te verbeteren, zodat u misverstanden uit de weg kunt ruimen en de sfeer kunt verbeteren.

Misverstanden tussen ouders en kinderen zijn vaak te wijten aan de manier waarop we ons uitdrukken, de woorden die we kiezen. Met de juiste woordkeuze kunnen we problemen oplossen.

Vervang bijvoorbeeld de algemene ‘we’ en geef aan over of tegen wie u het hebt. Met een ‘jij’ of ‘ik’ duidt u ieders acties en gevoelens specifiek aan en vermijdt u misverstanden. Gebruik ook verklarende in plaats van vragende zinnen om uit te drukken wat u wilt. ‘Ik zou graag nu willen eten’ is veel doeltreffender dan ‘Heb jij al honger?’ en de kans op een teleurstellend antwoord is veel kleiner.

Geef ook aan hoe u iets ervaart in plaats van het te hebben over wat anderen hebben gedaan zodat u niet veroordelend klinkt of conflicten veroorzaakt. Zeg niet ‘Je snoept te veel’, maar wel ‘Ik denk dat je moet beginnen opletten dat je niet te veel zoetigheden eet. Heb je zin in een stuk fruit?’. De tweede optie klinkt veel minder als een verwijt waarop een kind heftig zou kunnen reageren.

Als u onze tips wilt benutten, moet u sowieso tijd maken om met uw gezinsleden te praten en naar hen te luisteren. We zijn tegenwoordig thuis omringd door schermen: de kinderen hebben hun eigen smartphone, er is een tablet voor het hele gezin, er staat een tv. Al die schermen leiden af en verhinderen dat er echte gesprekken plaatsvinden. Plan elke dag meerdere schermloze momenten in, zeker tijdens de maaltijden. Zonder die schermen die de aandacht opslorpen kunt u echt praten over de voorbije dag en eventuele problemen.

Die communicatiemomenten met het gezin zijn uiterst belangrijk!

Te onthouden

  • Leer praten over en luisteren naar de gebeurtenissen van alledag
  • Zorg voor een gezonde, op respect gebaseerde omgeving
  • Maak tijd voor gesprekken met uw gezin
Zorg voor uw gezondheid: beweeg regelmatig. www.mangerbouger.fr.
Delen op Facebook'